قرارداد طرح ایران مهارت آموزشگاه دانش گستر شمال با مدرسه شهید بهشتی گرگان برای برگزاری کلاس های کامپیوتر وموبایل در اردیبهشت ماه سال 1397 تنظیم وهفته آخر خرداد ماه سال جاری در محل دبیرستان اجرا خواهد شد