آموزشگاه دانش گستر شمال
مجری برگزاری دوره های مهارتی از 4 سال به بالا
بیش از 15 سال تجربه آموزشی موفق در استان گلستان
آموزش به خواهران وبرادران با ارائه مدارک معتبر بین المللی از سازمان فنی وحرفه ای
ارائه خدمات آموزشی در بیست رشته آموزشی
شعبه یک: گرگان خیابان شهدا بین لاله 5 و7 تلفن 01732227709-01732227209
شعبه دو: آق قلا میدان قدس نرسیده به پل قدیم مجتمع آخوند زاده تلفن 01734531625