شعبه یک: گرگان خیابان شهدا بین لاله 5 و7 تلفن 01732227709-01732227209
شعبه دو: آق قلا میدان قدس نرسیده به پل قدیم مجتمع آخوند زاده تلفن 01734531625

www.dgonline24.ir

dgonline24@gmail.com

instagram.com/dgonline24

t.me/dgonline24

09217153808