باسلام
دانش آموزان محترم  مدرسه معلم یک در طرح ایران مهارت
لطفا تمرینات کلاسی خود را با نام خود بصورت انگلیسی ذخیره و به ایمیل Dgonline24@gmail.com  همراه با کد کلاسی ارسال کنید تا در این بخش انتشار یابد تصویر کلاس رادر ادامه مطالب ببینید
تصویر گروه اول دانش آموزان  کد 17 مدرسه دوست داشتنی معلم 1 گرگان

تصویر گروه دوم دانش آموزان  کد 17 مدرسه دوست داشتنی معلم 1 گرگان

تصویر گروه اول دانش آموزان  کد 14 مدرسه دوست داشتنی معلم 1 گرگان

تصویر گروه دوم دانش آموزان  کد 14 مدرسه دوست داشتنی معلم 1 گرگان
-------------------------------------------------
تصویر گروه اول دانش آموزان  کد 19 مدرسه دوست داشتنی معلم 1 گرگان
چهارشنبه 1397/12/15
___________________
تصویر گروه اول دانش آموزان  کد 16 مدرسه دوست داشتنی معلم 1 گرگان
چهارشنبه 1397/12/15