آموزشگاه دانش گستر شمال دارای دو شعبه در استان گلستان می باشد:

شعبه یک: گرگان خیابان شهدا بین لاله 5 و7 تلفن 01732227709-01732227209
شعبه دو: آق قلا میدان قدس نرسیده به پل قدیم مجتمع آخوند زاده تلفن 01734531625.......

افراد واجد شرایطی که تمایل دارند شعبه ای از این آموزشگاه در شهرستان خود داشته باشند و نسبت به ارائه خدمات با کیفیت مطلوب مورد نظر این آموزشگاه همکاری کنند درخواست های خود را به مدیریت آموزشگاه از طریق ایمیل اعلام نمایند تا بررسی گردد.

ایمیل: Dgonline24@gmail.com