قرارداد طرح ایران مهارت آموزشگاه دانش گستر شمال با مدرسه نمونه امام علی برای برگزاری کلاس های کامپیوتر وموبایل در اردیبهشت ماه سال 1397 تنظیم وبرای هفته اول یا دوم تیرماه سال جاری در محل دبیرستان اجرا خواهد شد